O K PRIMARIA GS150 D z62-24 + z25-23-22-21 693.24/107

0,00

PROJECT FOR SIP- REINFORCED STEEL

RATIO: z62-24(2.60) – PARASTRAPPI COMPRESI

INSTALLO ANCHE SU FARO BASSO

RATIO:

z62-21=2.95 z62-22=2.82

z62-23=2.70

z62-24=2.60

z62-25=2.50

MADE in ITALY (DRT NORDEST)